Organizare Interna

Componența Consiliului de Adminitrație ales în data de 22.07.2016, și completat în urma Adunării Generale din data de 22.09.2017, este următoarea:
Președinte – Nicolae VASILESCU
Vicepreşedinte – Ticu PLĂCINTĂ
Secretar General – Valentin MĂRGINEANU
Membru – Mihai Adrian VILCEA
Membru – Carmen SIMIONESCU
Membru – Ioan ROȘCA
Membru – Ilie CHIRIȚĂ
Membru – Vasile – Florin POPESCU
Membru – Mircea – Ștefan BIRO
Membru – Cornel VASILE
Membru – Dragoș – Laurențiu ZAHARIA
Mandatul Consiliului de Administrație este de la data de 22.07.2016 până la data de
31.07.2020, cu posibilitatea reînnoirii acestuia prin Hotărârea Adunării Generale a Fundație
Naționale pentru Tineret.
Componența Comisiei de Cenzori aleasă în data de 22.07.2017 este următoarea:
Președinte – Mădălina STOICA – expert contabil
Membru – Adrian MESCA
Membru – Marin POPA
Mandatul Comisiei de Cenzori este de la data de 22.07.2016 până la data de
31.07.2020, cu posibilitatea reînnoirii acestuia prin Horărârea Adunării Generale a Fundației
Naționale pentru Tineret.
Directorul FNT numit prin Dispoziţia Biroului Executiv nr. 1 din data de 24.03.2017
este Georgiana LICĂ.