Organizare Interna

Componența Consiliului de Adminitrație ales în data de 22.07.2016, și completat în urma Adunării Generale din data de 19.01.2018, este următoarea:
Președinte – vacant începând cu 20.03.2018
Preşedinte executiv – vacant începând cu 16.02.2018
Secretar General – vacant începând cu 19.02.2018
Vicepreședinte – Vlad Dan Cherecheș
Vicepreședinte – Carmen SIMIONESCU
Vicepreședinte – Ioan ROȘCA
Vicepreședinte – Ilie CHIRIȚĂ
Vicepreședinte – Vasile – Florin POPESCU
Vicepreședinte – Mircea – Ștefan BIRO
Vicepreședinte – Cornel VASILE
Vicepreședinte– Dragoș – Laurențiu ZAHARIA
Mandatul Consiliului de Administrație este de la data de 22.07.2016 până la data de
31.07.2020, cu posibilitatea reînnoirii acestuia prin Hotărârea Adunării Generale a Fundație
Naționale pentru Tineret.
Componența Comisiei de Cenzori aleasă în data de 22.07.2017 este următoarea:
Președinte – Mădălina STOICA – expert contabil
Membru – Adrian MESCA
Membru – Marin POPA
Mandatul Comisiei de Cenzori este de la data de 22.07.2016 până la data de
31.07.2020, cu posibilitatea reînnoirii acestuia prin Horărârea Adunării Generale a Fundației
Naționale pentru Tineret.
Directorul FNT numit prin Dispoziţia Biroului Executiv nr. 1 din data de 24.03.2017
este Georgiana LICĂ.