SăReașezămTINERETULacoloUndeÎiEsteLocul
https://tineret.fitt.ro/
În timp ce unii încearcă să ne convingă că STATUL este cel mai vrednic să gestioneze infrastructura pentru tineret, mai mult de JUMĂTATE din centrele de agrement gestionate de Ministerul Tineretului și Sportului sunt ÎN PARAGINĂ (https://tineret.fitt.ro/).
Totodată, soluțiile potrivit cărora se investește în 4-5 tabere pe an, când 80 sunt la pământ, s-au dovedit strategii păguboase.
Așadar, ne este greu să avem încredere că un STAT, care și-a dovedit incompetența atâta vreme și în atâtea cazuri, va putea gestiona optim un patrimoniu pe care l-ar primi în #plus 😁.
Soluțiile legate de infrastructura pentru tineret trebuie să se canalizeze pe sprijinul celor care administrează un astfel de patrimoniu și pe stabilirea unor reguli clare (dar nu doar pentru ONG-uri, ci și pentru STAT), de a utiliza aceste spații potrivit scopului pentru care au fost create.
……………………………………………………………………….
Ministerul Tineretului și Sportului dorește ca Fundațiile Județene pentru Tineret și a Municipiului București să fie conduse majoritar de #stat: https://bit.ly/2Xxa2fS
Parlamentari ce doresc #dizolvarea acestora: https://bit.ly/2BcnZZi
În ultima jumătate de an, “specialiștii” în domeniul TINERET se întrec în soluții cu privire la Fundațiile Județene pentru Tineret și a Municipiului București.
Acești “specialiști” propun măsuri diverse, își dau cu părerea din “vasta” lor experiență și propun o singură soluție – trecerea clădirilor (case ale tineretului, cluburi ale tineretului) în gestiunea statului sau în proprietatea statului.
Da, de jumătate de an a început procesul prin care se dorește ca Fundațiile Județene pentru Tineret și a Municipiului București
să nu mai gestioneze Casele Tineretului (așa cum o fac acum – conducere realizată de ONG-uri de/pentru tineret, oferirea infrastructurii tinerilor prin mecanisme facile etc.)
Stimați politicieni care veniți cu măsuri radicale, înainte de a propune o soluție este bine să verificăm dacă aceasta funcționează. Mai jos regăsiți prezentarea statusului taberelor gestionate de
Ministerul Tineretului și Sportului
sau de către autorități LOCALE.
Centralizarea informațiilor a fost realizată de
FITT Timisoara
prin colectarea informațiilor existente pe website-ul
Ministerul Tineretului și Sportului, anchete de presă, rapoarte ale Curții de Conturi etc.
www.tineret.fitt.ro
Suntem aici pentru a discuta soluții constructive în beneficiul tinerilor.
propunerile radicale despre care vorbesc sunt:
DIZOLVAREA Fundațiilor Județene pentru Tineret și trecerea patrimoniului în proprietatea statului (propunere realizată de parlamentari PSD, USR, PMP, ProRomânia)
https://bit.ly/2BcnZZi
II. Conducerea Fundațiilor Județene pentru Tineret să fie realizată de 3 angajați ai Consiliului Județean și 2 reprezentanți ai ONG-urilor (propunere venită din partea ALDE – prin secretarul de stat de la acea vreme – și asumată de ministul PNL)
https://bit.ly/2YDGiOK

Fundația Națională pentru Tineret

Fundația Națională pentru Tineret, acronim FNT, este unica structură neguvernamentală pentru tineret de drept privat și utilitate publică legal constituită în baza Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice și în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Legea Tinerilor nr. 350/2006, în a cărei adunare generală sunt desemnați ca membri reprezentanții Fundaţiilor Judeţene pentru Tineret şi a Municipiului Bucuresti.

FNT este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică și fără scop lucrativ.

FNT s-a constituit la data de 27 ianuarie 2007, în baza Actului Constitutiv autentificat sub nr. 183 din 29 ianuarie 2007 de Biroul Notarial CONFIDES, prin asocierea liberă a unui numar de 21 de Fundații Județene pentru Tineret și a Fundației pentru Tineret a Municipiului București și reunește, în urma Adunării Generale ce a avut loc în data de 22 septembrie 2017, 26 de Fundații Județene pentru Tineret, inclusiv Fundația pentru Tineret a Municipiului București.

Prin structura sa organizatorica de tip piramidal, FNT asigură reprezentarea la nivel central a intereselor a peste 300 de organizații neguvernamentale de tineret de nivel local, de pe întregul cuprins al României, reprezentate în cadrul fundațiilor județene pentru tineret membre, fiind printre cele mai reprezentative structuri neguvernamentale de/pentru tineret din România din punct de vedere al acoperirii teritoriale și al programelor/activităților de tineret derulate.

Obiective

Fundația Națională pentru Tineret are ca obiective fundamentale:

 • elaborarea, organizarea şi finanţarea de programe specifice la nivel naţional, pentru instruirea, educarea şi formarea tineretului în spiritul tradiţiilor umaniste, a valorilor democraţiei şi aspiraţiilor societăţii româneşti;
 •  administrarea în folosul tinerilor și structurilor asociative de/pentru tineret și în conformitate cu prevederile legale, a patrimoniului central al fostei Uniuni a Tineretului Comunist;
 •  respectarea prevederilor legale cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea Fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București în scopul administrării patrimoniului propriu, constituit din bunurile mobile și imobile care au aparținut fostei Uniuni a Tineretului Comunist, precum și din patrimoniul preluat în administrare sau folosință gratuită de la structurile administrației locale;
 •  dezvoltarea mișcării asociative de tineret și atragerea organizațiilor de/pentru tineret din România în cadrul Fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București, în scopul administrării și managementului patrimoniului în folosul tinerilor.

Atributii

În vederea îndeplinirii obiectivelor sale, Fundația Națională pentru Tineret desfășoară următoarele activități principale:

 • colaborează cu Ministerul Tineretului și Sportului, precum și cu alte ministere şi instituții cu atribuții în domeniul tineretului, de la nivel central sau local, pentru rezolvarea problemelor tineretului aflate pe agenda publică;
 •  asigură expertiză de specialitate, organizează activități de cercetare și studii sociologice în domeniul tineretului și face propuneri cu privire la modificări sau completări ale cadrului legislativ, strategiei naționale și politicilor publice din sfera de interes a tineretului;
 •  susține demersurile și acțiunile Fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București în vederea dobândirii, reîntregirii și menținerii în proprietate a patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist, în conformitate cu prevederile legale;
 • promovează dezvoltarea parteneriatelor și acordurilor de cooperare a Fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București la nivelul administrației locale și reprezintă interesele acestora în fața autorităților și instituțiilor publice centrale, precum și a altor organisme de nivel național sau internațional;
 •  instituie, gestionează și operează înscrieri și modificări în Registrul Unic al Fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București înfiinţate în baza Decretului-Lege 150/1990;
 •  dezvoltă programe, proiecte şi activităţi de şi pentru tineret;
 •  desfășoară programe și acțiuni de prevenție și control metodologic la nivelul Fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București, în scopul respectării prevederilor legale cu privire la administrarea patrimoniului propriu și îndeplinirii atribuțiilor care le revin în calitate de membru al Fundației Naționale pentru Tineret;
 • alte activități, în conformitate cu Statutul Fundației Naționale pentru Tineret și cu prevederile legale în vigoare.

Membri