Fundatia Judeteana pentru Tineret Giurgiu

Fundatia Judeteana pentru Tineret Giurgiu

Fundatia Judeteana pentru Tineret Giurgiu

În baza convocării Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, în data de 05.09.2017, la sediul Prefecturii Județului Giurgiu din Municipiul Giurgiu, Bulevardul București nr. 10, județul Giurgiu, a avut loc Adunarea Genarală de constituire a Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Giurgiu, în conformitate cu prevederile Decretului – Lege nr. 150/1990 coroborate cu dispoziţiile articolului 13 alin. (1) din Legea nr. 350/2006 – Legea Tinerilor.
La constituirea Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Giurgiu au participat reprezentanţi a 5 (cinci) structuri asociative de/pentru tineret cu sediul în judeţul Giurgiu, care şi-au manifestat intenţia de a constitui Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Giurgiu, adoptând în unanimitate toate punctele de pe ordinea de zi a şedintei, respectiv:
  • Constituirea Fundatiei Judetene pentru Tineret Giurgiu;
  • Stabilirea sediului social;
  • Adoptarea Actului Constitutiv, a Regulamentului Intern de Organizare si Functionare (prescurtat RIOF) si a Regulamentului privind criteriile de admitere ale FJT GIURGIU.
  • Alegerea Consiliului de Conducere;
  • Alegerea Comisiei de Cenzori;
  • Aderarea ca membru la Fundația Națională pentru Tineret;
  • Aderarea ca membru la Consiliul Tineretului din România.
Alături de reprezentanţii structurilor asociative de/pentru tineret care, prin voinţa comună şi unanimă, au constituit Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Giurgiu, la Adunarea Generală de Constituire au participatPrefectura Judeţului Giurgiu prin d-na. Prefect – Nina Carmen CRIŞU, Consiliul Judeţean Giurgiu prin dl. Administrator Public – Nicoale Cristian GRĂTIANU, Primăria Municipiului Giurgiu prin dl.Viceprimar – Ionuţ CIOACĂ, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Giurgiuprin dl. Director Executiv – Mirel MARIN şi Consiliul Tineretului din România prin d-ra. Vicepreşedinte – Doina Sorina OPREA.
Din partea Fundaţiei Naţionale pentru Tineret au participat dl. Vicepreşedinte – Ticu PLĂCINTĂ, dl. Secretar General Valentin MĂRGINEANU şi Director – Georgiana LICĂ.
Pe această cale, Fundaţia Naţională pentru Tineret ţine să mulţumească doamnei Prefect Nina Carmen CRIŞU şi domnului Mirel MARIN – Director Executiv al  Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Giurgiu pentru sprijinul acordat la constituirea Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Giurgiu.