Fundatia Judeteana pentru Tineret Giurgiu

 Denumire:  Fundatia Judeteana pentru Tineret GIURGIU

Sediu: Str. Maresal Foch nr. 7, Municipiul Giurgiu, judetul Giurgiu

Telefon: 0726.241.922

E-mail: fjtgiurgiu@gmail.com

Fundatia Judeteana pentru Tineret Giurgiu (FJT GIURGIU), este constituita in baza prevederilor Decretului – Lege nr. 150/1990 privind infiintarea fundatiilor pentru tineret si este persoana juridica de drept privat si utilitate publica, autonoma, neguvernamentala, nepolitica si fara scop lucrativ, unica la nivelul judetului Giurgiu a carei Adunare Generala este constituita din reprezentantii organizatiilor neguvernamentale de/pentru tineret care isi au sediul pe raza judetului Giurgiu si isi exprima adeziunea la scopul acesteia.

Fundatia Judeteana pentru Tineret Giurgiu functioneaza in baza Regulamentului Intern de Organizare si Functionare RIOF (Statut), precum si in baza reglementarilor legale in vigoare.

Fundatia Judeteana pentru Tineret Giurgiu este membra a Fundatiei Nationale pentru Tineret.

Incepand cu Adunarea Generala de constituire din data de 05.09.2017, componenta Structurilor Asociative de si/sau pentru Tineret (S.A.T.) membre in Adunarea Generala a Fundatiei Judetene pentru Tineret Giurgiu (FJT GIURGIU) este de 5 de ONG-uri membre din judetul Giurgiu, respectiv:

– Asociatia Club Sportiv Oyama Kyokushin Giurgiu

– Asociatia Club Sportiv K2 Gym Giurgiu

– Asociatia de Tineret „Green, White & Wild”

– Asociatia Cluturala pentru Copii și Tineret „Milenium Art”

– Asociatia Club Sportiv Kyokushin Family

STRUCTURI INTERNE DELIBERATIVE SI EXECUTIVE

CONSILIUL DE CONDUCERE

Presedinte: Gheorghe CHERCEA

Vicepresedinte: Gheorghe SOARE

Secretar: Silviu VAITIS

Membru: Mihaela IORDACHE

Membru: Florica IORDACHE

BIROUL EXECUTIV

Presedinte: Gheorghe CHERCEA

Vicepresedinte: Gheorghe SOARE

Secretar: Silviu VAITIS

DIRECTOR – Dragos Laurentiu ZAHARIA