Fundatia Judeteana pentru Tineret Suceava

Denumire:  Fundatia Judeteana pentru Tineret Suceava

Sediu: Str. Vasile Bumbac nr. 2, bloc 2, scara B, ap. 7, Municipiul Suceava, judetul Suceava.

Telefon: 0747.462.195

E-mail: fjtsuceava@gmail.com

Pagina facebook: https://www.facebook.com/FJTSuceava/

Fundatia Judeteana pentru Tineret Suceava (FJT SUCEAVA), este constituita in baza prevederilor Decretului – Lege nr. 150/1990 privind infiintarea fundatiilor pentru tineret si este persoana juridica de drept privat si utilitate publica, autonoma, neguvernamentala, nepolitica si fara scop lucrativ, unica la nivelul judetului Suceava a carei Adunare Generala este constituita din reprezentantii organizatiilor neguvernamentale de/pentru tineret care isi au sediul pe raza judetului Suceava si isi exprima adeziunea la scopul acesteia.

Fundatia Judeteana pentru Tineret Suceava functioneaza in baza Regulamentului Intern de Organizare si Functionare RIOF (Statut), precum si in baza reglementarilor legale in vigoare.

Fundatia Judeteana pentru Tineret Suceava este membra a trei importante structuri pentru tineret la nivel national:

Consiliul Tineretului din Romania;

Fundatia Nationala pentru Tineret;

Conventia Nationala a Fundatiilor pentru Tineret.

Incepand cu Adunarea Generala de constituire din data de 18.08.2017, componenta Structurilor Asociative de si/sau pentru Tineret (S.A.T.) membre in Adunarea Generală a Fundatiei Judetene pentru Tineret Suceava (FJT SUCEAVA) este de 6 de ONG-uri membre din judetul Suceava, respectiv:

Incepand cu Adunarea Generala din data de 30.08.2019, componenta Structurilor Asociative de si/sau pentru Tineret (S.A.T.) membre in Adunarea Generală a Fundatiei Judetene pentru Tineret Suceava (FJT SUCEAVA) este de 7 de ONG-uri membre din judetul Suceava, respectiv:

1. Asociatia “Clubul Sportiv Phoenix Suceava”

2. Asociatia Creativities

3. Asociatia Juventus 

4. Asociatia Clubul Sportiv Bucovina Dance Studio

5. Asociatia Youth Can Do It

6. Asociatia Studentilor din Universitatea Suceava (A.S.U.S.)

7. Asociația European Media and Cinematic Community (EMCC)

8. Asociatia H4H

9. Asociatia Organizatia Tinerilor Dorneni

STRUCTURI INTERNE DELIBERATIVE SI EXECUTIVE

Consiliu de Conducere ales la data de 30.07.2020

Presedinte               – Vlad Alexandru GROSAR

Vicepresedinte       – Dorian Nicolae DASCALU

Secretar                  – Cristina SABAJUC

Membru                  – Ioan Radu ANDONIE

Membru                 – Calin Andrei CROITOR

Comisia de Cenzori aleasa la data de 30.07.2020

Presedinte                 Anca NEGURICI

Membru                     Adina GROSAR

Membru                    Alexandra Dumitrela IRIMESEI.

1. Asociația Clubul Sportiv Phoenix Suceava
2. Asociația Creativities
3. Asociația Juventus
4. Asociația Clubul Sportiv Bucovina Dance Studio
5. Asociația Youth Can Do It
6. Asociația Studenţilor din Universitatea Suceava (A.S.U.S.)
7. Asociația European Media and Cinematic Community (EMCC)

8. AsociatiaH4H

9. Asociatia Organizatia Tinerilor Dorneni

STRUCTURI INTERNE DELIBERATIVE SI EXECUTIVE

CONSILIUL DE CONDUCERE

Presedinte: Vlad Alexandru GROSAR

Vicepresedinte: Dorian Nicolae DASCALU

Secretar: Cristina SABAJUC