Organizare Interna

Componența Consiliului de Adminitrație ales în data de 22.07.2016, și completat în urma Adunării Generale din data de 23.05.2018, este următoarea:
Președinte – Dragoș Laurențiu ZAHARIA
Preşedinte executiv – Ticu PLĂCINTĂ
Secretar General – Georgiana LICĂ
Vicepreședinte – Vlad Dan Cherecheș
Vicepreședinte – Carmen SIMIONESCU
Vicepreședinte – Ioan ROȘCA
Vicepreședinte – Ilie CHIRIȚĂ
Vicepreședinte – Vasile – Florin POPESCU
Vicepreședinte – Adrian – Daniel TUDOR
Vicepreședinte – Cornel VASILE
Vicepreședinte– Vasile – Ovidiu UDRESCU
Director – Roxana Elena POPA
Mandatul Consiliului de Administrație este de la data de 22.07.2016 până la data de
31.07.2020, cu posibilitatea reînnoirii acestuia prin Hotărârea Adunării Generale a Fundație
Naționale pentru Tineret.
Componența Comisiei de Cenzori aleasă în data de 22.07.2017 este următoarea:
Președinte – Mădălina STOICA – expert contabil
Membru – Adrian MESCA
Membru – Marin POPA
Mandatul Comisiei de Cenzori este de la data de 22.07.2016 până la data de
31.07.2020, cu posibilitatea reînnoirii acestuia prin Horărârea Adunării Generale a Fundației
Naționale pentru Tineret.