Prezentare Generala

PREZENTARE GENERALĂ

 

Definire

Fundația Națională pentru Tineret, acronim FNT, este unica structură neguvernamentală pentru tineret de drept privat și utilitate publică legal constituită în baza Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice și în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Legea Tinerilor nr. 350/2006, în a cărei adunare generală sunt desemnați ca membri reprezentanții Fundaţiilor Judeţene pentru Tineret şi a Municipiului Bucuresti.

FNT este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică și fără scop lucrativ.

FNT s-a constituit la data de 27 ianuarie 2007, în baza Actului Constitutiv autentificat sub nr. 183 din 29 ianuarie 2007 de Biroul Notarial CONFIDES, prin asocierea liberă a unui numar de 21 de Fundații Județene pentru Tineret și a Fundației pentru Tineret a Municipiului București și reunește, în urma Adunării Generale ce a avut loc în data de 22 Septembrie 2017, un număr de 27 de Fundații Județene pentru Tineret, inclusiv Fundația pentru Tineret a Municipiului București.

Prin structura sa organizatorica de tip piramidal, FNT asigură reprezentarea la nivel central a intereselor a peste 300 de organizații neguvernamentale de tineret de nivel local, de pe întregul cuprins al României, reprezentate în cadrul fundațiilor județene pentru tineret membre, fiind printre cele mai reprezentative structuri neguvernamentale de/pentru tineret din România din punct de vedere al acoperirii teritoriale și al programelor/activităților de tineret derulate.

 

Scop

Scopul FNT este de a asigura supravegherea și controlul asupra fundaţiilor judeţene pentru tineret în ceea ce privește următoarele aspecte:

a) modul de administrare a patrimoniului deținut pentru îndeplinirea atribuțiilor principale;

b) respectarea normelor de organizare și funcționare prevăzute de lege.

 

Obiective

Obiectivele principale ale FNT sunt:

a) să instituie un sistem de control asupra fundaţiilor judeţene pentru tineret, în vederea exercitării atribuțiilor de verificare a modului în care acestea administrează patrimoniul deținut pentru îndeplinirea atribuțiilor principale și respectă normele de organizare și funcționare, prevăzute de lege;

b) să acţioneze pentru integrarea/reintegrarea și menținerea patrimoniului ce a aparţinut fostei Uniuni a Tineret Comunist la nivel judeţean în proprietatea fundaţiilor judeţene pentru tineret îndreptăţite de a-l deţine;

c) să acționeze pentru reprezentarea intereselor comune ale fundaţiilor judeţene pentru tineret la nivel central în raport cu autorităţile și instituțiile publice cu atribuţii în domeniul politicilor pentru tineret;

d) să acționeze pentru dezvoltarea unui parteneriat activ între fundaţiile judeţene pentru tineret şi autoritățile și instituțiile publice locale la nivelul cărora acestea activează;

e) să acționeze pentru dezvoltarea politicilor pentru tineret la nivel central și local, inclusiv prin demersuri pentru îmbunătățirea cadrului normativ cu incidenţă asupra tinerilor;

f) să asigure cadrul necesar desfășurării de programe şi activităţi de tineret proprii la nivel naţional și susținerii unor programe şi activităţi de tineret ale fundațiilor județene

 

Activitate

Majoritatea activităților la nivel local ale FNT sunt desfășurate prin intermediul fundațiilor județene pentru tineret membre care, în cadrul caselor și cluburilor tineretului, deținute dezvoltă programe și activități de tineret în toate domeniile de interes în rândul tinerilor, cum ar fi: cursuri de educație permanentă, calificare-recalificare și orientare profesională, cursuri de dans (modern, popular sau clasic) și canto, cursuri de manechine și fotomodele, cursuri sportive (karate, body-building, tenis de masă, judo, lupte etc.), festivaluri și spectacole de muzică de toate genurile, expoziții de artă și știință, precum și conferințe și seminarii de tineret, târguri de forță de muncă pentru tineri și studenți, schimburi de experiență, programe de educație pentru tinerii defavorizați ș.a.

La nivel național, FNT a participat la numeroase conferințe, mese rotunde, seminarii, dezbateri publice și a organizat de-a lungul timpului numeroase seminarii, conferințe și mese rotunde pe problematica tineretului.

 

Contact

Sediu: Calea Şerban Vodă nr. 213-217, Parter, Birou P3, Sector 4, BUCUREŞTI (Tehnic Club)

Tel./Fax: +40371083950

E-mail: office@fntr.ro

WEB: www.rotineret.ro