Sedinta Extraordinara a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Bucuresti (CCPT-MB)

Sedinta Extraordinara a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Bucuresti (CCPT-MB)

Sedinta Extraordinara a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Bucuresti (CCPT-MB)

În data de 17 Octombrie 2017, ora 11:00, Fundaţia Naţionala pentru Tineret (FNT) prin reprezentant Isabela ZICA, a participat la şedinţa extraordinară a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Bucureşti (CCPT-MB), şedinţă ce s-a desfăşurat în locaţia din strada Lipscani nr. 84-90, ARCUB.

La şedinţă au participat un număr de 18 organizaţii de/pentru tineret din totalul de 35 care constituie, în prezent, plenul Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi propusă pentru această şedinţă a fost:

  1. Aprobarea minutei din data de 14 septembrie 2018;
  2. Aprobarea ordinii de zi;
  3. Completări și propuneri pentru modificarea Regulamentului de Funcționare al CCPT și a procedurii de aderare a noilor membri;
  4. Constituirea Comisiilor de lucru;
  5. Sugestii cu privire la canalele de comunicare ale CCPT-MB;
  6. Branding și identitatea vizuală ale CCPT;
  7. Aderarea noilor membri – prezentarea și validarea acestora;
  8. Diverse.

După aprobarea minutei din 14 septembrie 2018 şi a ordinii de zi au fost admişi încă 5 noi membri.

Totodată s-au constituit 4 comisii de lucru:

– Comisia de educaţie nonformală şi cultură

– Comisia de muncă şi antreprenoriat

– Comisia de participare şi voluntariat

– Comisia de sănătate, sport şi recreere

Tot în cadrul acestei şedinţe s-au discutat şi aprobat propunerile privind modificarea şi completarea Regulamentului de Funcţionare al CCPT, urmănd ca acestea să fie supuse spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Sedinta Consiliu Consultativ Probleme Tineret

Sedinta Consiliu Consultativ Probleme Tineret